Iň oňat lýuks ergonomiki swivel ýaryş oýun oturgyç satuwy

Gysga düşündiriş:

Iň oňat lýuks ergonomiki swivel ýaryş oýun oturgyç satuwy

Model belgisi: G201-5 altyn

Ölçeg : Standart

Oturgyç gapagy materialy: PU deri

Arm görnüşi: Düzülip bilinýän 1D (ýokary we aşak)

Mehanizmiň görnüşi: Adaty egilme

Gaz göterijisi: 80 / 100mm

Esasy: R350mm neýlon bazasy

Kasterler: 60mm Caster / PU

Çarçuwaly: metal

Köpük görnüşi: Dokary dykyzlykly köpük

Düzülip bilinýän arka burç: 180 °

Düzülip bilinýän lomber ýassygy: Hawa

Düzülip bilinýän başlyk: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy pursatlary

sfsg (1)

sfsg (2)

1 / Bu oturgyç, oýun stansiýaňyza ajaýyp goşmaçadyr, ýa-da ofisiňize özboluşly täsir edýär. Reňk kombinasiýasy dizaýny we jikme-jik tikiş bilen ýaryş oturgyçlary bilen has gowy görülýän PU deri bilen gurlan oýun oturgyçlarymyz, stiliňize laýyk bolup, size kömek edip biler. oýun dünýäsinde agdyklyk edýär.

2/180 dereje yza çekilýän we sazlanyp bilinýän burç, oturgyçda oturan her sekuntyňyzy iň soňky ýagdaýdan has rahatlandyrýar. Oýun edýän, işleýän ýa-da uklaýan bolsaňyz, oturgyjymyz 90 ° -dan 180 ° -e çenli ajaýyp burç goldawyny berýär. ähli zerurlyklaryňyz.

3 / Polat turba çarçuwasynyň gurluşy ahyrky durnuklylygy üpjün edýär. Islendik pozisiýa üçin zerur goşmaça padding berýän sazlanyp bilinýän boý we lomber ýassyklar bilen, bedeniňiziň möhüm ýerleri üçin döredilen hakyky ergonomiki rahatlygy we goldawy taparsyňyz.

4 / ANTI-SCRATCH PU KASTERLERI: PU örtük tigirleri has rahat işlemek we daşary ýurt zatlaryna we galyndylaryna has uly garşylyk üçin işlenip düzülendir.Olar edepsiz, ümsüm we sypaýy bolup, her bir hereket üçin zerur hereketi üpjün edýär.

5 / AASsat ASSEMBLY: Oýun oturgyjyny bir ýere jemlemek gaty aňsat.Ofis kafedramyzyň gurluşy gaty ýönekeý. Diňe görkezmelere eýeriň we 15 minutdan az wagtyň içinde täze oturgyjyňyzdan lezzet alyp başlaň.Oturgyjymyz ähli enjamlar we zerur gurallar bilen ýygnamaga taýyn.

sfsg (3)

sfsg (4)

sfsg (5)

sfsg (6)

Üstünliklerimiz

1. Foshan şäheriniň Jiujiang şäherinde ýerleşýän GERO OFF FURNITURE, ofis oturgyçlaryny we oýun oturgyçlaryny professional öndüriji we eksport ediji.

2. Zawodyň meýdany: 10000 inedördül metr;150 işçi;20ylda 720 x 40HQ.

3.Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Käbir plastmassa esbaplary üçin galyplary açýarys we çykdajylary mümkin boldugyça azaldýarys.

4. Adaty önümlerimiz üçin pes MOQ.

5. Müşderiler tarapyndan talap edilýän eltiş wagtyna laýyklykda önümçiligi berk düzýäris we harytlary wagtynda iberýäris.

6.Biziň çig maly, ýarym önümi we taýýar önümi barlamak, her sargyt üçin gowy hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz bar.

7. Adaty önümimiz üçin kepillik: 3 ýyl.

8.Biziň hyzmatymyz: has çalt jogap, bir sagadyň dowamynda e-poçta jogap beriň.Saleshli satuwlar, iş gutarandan soň jübi telefony ýa-da noutbuk arkaly e-poçtalary barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler