Aýakda dynç alýan iň oňat oturýan ergonomiki kompýuter oýun oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: GF-244

Ölçeg : Standart

Oturgyç gapagy materialy: PU deri

Arm görnüşi: 1D sazlanylýan ýaraglar (ýokary we aşak)

Mehanizmiň görnüşi: Kebelek mehanizmi

Gaz göterijisi: 80mm

Esasy: R350mm neýlon bazasy

Kasterler: 60mm ýaryş ussady

Çarçuwaly: metal

Köpük görnüşi: Galyplanan köpük

Düzülip bilinýän arka burç: 155 °

Düzülip bilinýän lomber ýassygy: Hawa

Düzülip bilinýän başlyk: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy pursatlary

1. Öýde ýa-da ofisde çydamly we amatly oýun oturgyjy gözleýärsiňizmi?Hawa bolsa, diňe aýak dynçlygy bilen iň oňat oturylýan rok ergonomiki kompýuter oýun oturgyjyny saýlaň.Örän ýokary hilli PU deri örtüginden we oturgyçdaky 2 ýassykdan (baş we lomber ýassyk) ýasalan oýun oturgyjymyz, oňat goldaw berýän galyň.Şeýlelik bilen, işlemek, öwrenmek, oýnamak ýa-da uklamak üçin belli bir wagtlap oturgyçda oturmaga mümkinçilik berýär.

rdfy (1)

2. Yza çekilip bilinýän aýak yzy gowy we berkdir.Aýagyňyzy rahatlandyrmak we ýadawlygy azaltmak üçin amatlydyr.Lomber goldaw arkaňyzy göni saklamak üçin ajaýyp.1D sazlap boljak goltuk oýnaýarka eliňize laýyk gelýär we eliňizi rahat saklaýar.Aýak dynç alyşy bilen iň oňat oturýan ergonomiki kompýuter oýun oturgyjy, ýadawlygy we fiziki stresleri ýeňilleşdirmäge kömek edýär.Uzak wagtlap oturan oýunçy ýa-da işçi üçin ajaýyp.

rdfy (2)

3.Biz belentligi sazlap, 90 gradus -155 dereje aralygynda oturyp, amatly ýeriňizi tapyp bilersiňiz.Kino we öýde tomaşa etmegi has lezzetli edýär.Mundan başga-da, oýun oturgyjymyzda halynyň we kafeliň üstünden rahat hereket edýän tekiz rolikli tigirler bar.

rdfy (3)

4.Super, hödürleýän görkezmämizi ýerine ýetirip, ýygnamak aňsat.Ergonomiki oýun oturgyjymyz, doglan gün, Söýgüliler güni, Şükür güni, Atalar güni, Ro Christmasdestwo güni üçin ajaýyp sowgat.Örän ajaýyp görünýän ýaryş stili bar.Ergonomiki dizaýny we moda reňki söýgüliňizi ýa-da dostlaryňyzy begendirer.

Üstünliklerimiz

1. Foshan şäheriniň Jiujiang şäherinde ýerleşýän HERO OFF FURNITURE 10 ýyldan gowrak wagt bäri ofis oturgyçlaryny we oýun oturgyçlaryny öndüriji we eksport ediji.

2. Zawodyň meýdany: 10000 inedördül metr;150 işçi;20ylda 720 x 40HQ.

3.Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Käbir plastmassa esbaplary üçin galyplary açýarys we çykdajylary mümkin boldugyça azaldýarys.

4. Adaty önümlerimiz üçin pes MOQ.

5. Müşderiler tarapyndan talap edilýän eltiş wagtyna laýyklykda önümçiligi berk düzýäris we harytlary wagtynda iberýäris.

6.Biziň çig maly, ýarym önümi we taýýar önümi barlamak, her sargyt üçin gowy hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz bar.

7. Adaty önümimiz üçin kepillik: 3 ýyl.

8.Biziň hyzmatymyz: has çalt jogap, bir sagadyň dowamynda e-poçta jogap beriň.Saleshli satuwlar, iş gutarandan soň jübi telefony ýa-da noutbuk arkaly e-poçtalary barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler