Amatly uly we uzyn Walmart ýerine ýetiriji deri ofisiniň başlygy Ergonomik

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: L-823

Ölçeg : Standart

Oturgyç gapagy materialy: PU deri

Köpük görnüşi: Dokary dykyzlykly köpük

Arm görnüşi: Kesgitlenen PU pad hrom gollary

Mehanizmiň görnüşi: Kebelek mehanizmi

Gaz göterijisi: 80mm

Esasy: R350mm hrom bazasy

Kasterler: 50mm kaster / neýlon


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy pursatlary

1.Ergonomiki dizaýn bedeniňizi rahatlandyrmaga kömek edýär: Amatly Uly we Uzyn Walmart Executiveerine ýetiriji deri ofisiniň başlygy Ergonomiki ergonomiki taýdan uzak wagtlap rahatlyk üçin döredilýär, esasanam uzak iş wagtynyň netijesinde ýüze çykýan arka agyrysyny ýeňilleşdirmek üçin.Uzak dowamly iş, arkaňyz we lomberiňiz üçin ýokary hilli goldaw gerek, ajaýyp oturgyç saýlamak işiňiziň netijeliligini ýokarlandyrar.

fygs (1)

2. Oturylyşy häsiýetlendirýän we uzak wagtlap akylly moda bilen örtülen goltuklar bilen beýik PU deri bilen ýasalan häzirki zaman geometrik dizaýn.

3. eňil dartyş gözegçiligi bilen mehanizm: Uzak wagtlap işläniňizden soň, iň oňat dynç almak we dynç almak üçin mehanizmiň tutawajyny egri oturgyçlara goýberip bilersiňiz.

fygs (2)

4.Star bazasy we 360 ​​dereje tigirler: Tüweleme we öwürmek ofisiň aýrylmaz bölegidir.Şeýlelik bilen, durnukly hrom ýyldyz bazasyny kabul edýäris we 5pcs 360 dereje swivel tigirleri bilen enjamlaşdyrýarys, arassa we çalt hereket etmegi üpjün edýäris we işiňiziň çalt depginini dowam etdirýäris.Düzülip bilinýän egiliş dolandyryşy we beýikligi bilen agyr iş bazasy, şahsy zerurlyklaryňyza laýyk amatly ýagdaýda işlemäge mümkinçilik berýär.

fygs (3)

5. embygnamak aňsat, zerur gurallaryň hemmesi bukjada berilýär, gurnamak üçin birnäçe minut gerek

Üstünliklerimiz

1. Foshan şäheriniň Jiujiang şäherinde ýerleşýän HERO OFF FURNITURE 10 ýyldan gowrak wagt bäri ofis oturgyçlaryny we oýun oturgyçlaryny professional öndüriji we eksport ediji.

2. Zawodyň meýdany: 10000 inedördül metr;150 işçi;20ylda 720 x 40HQ.

3.Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Käbir plastmassa esbaplary üçin galyplary açýarys we çykdajylary mümkin boldugyça azaldýarys.

4. Adaty önümlerimiz üçin pes MOQ.

5. Müşderiler tarapyndan talap edilýän eltiş wagtyna laýyklykda önümçiligi berk düzýäris we harytlary wagtynda iberýäris.

6.Biziň çig maly, ýarym önümi we taýýar önümi barlamak, her sargyt üçin gowy hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz bar.

7. Adaty önümimiz üçin kepillik: 3 ýyl.

8.Biziň hyzmatymyz: has çalt jogap, bir sagadyň dowamynda e-poçta jogap beriň.Saleshli satuwlar, iş gutarandan soň jübi telefony ýa-da noutbuk arkaly e-poçtalary barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler