Ergonomiki amatly Razer, PC Oýun oturgyjy Gara anna

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: G247

ÖlçegiStandart

Çarçuwaly: metal

Oturgyç gapagy materialy: PU deri

Köpük görnüşi:GalypKöpük

Arm görnüşi: sazlap bolýar1D (ýokary we aşak)

Mehanizmiň görnüşi:Köp funksiýaly mehanizm

Gaz göterijisi: 80mmgara gaz göteriji

Esasy: R350mmalýuminBaza

Kastorlar: 60mmAcingaryşKaster

Düzülip bilinýän arka burç: 155°

Düzülip bilinýän lomber ýassygy: Hawa

Düzülip bilinýän başlyk: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy pursatlary

1. Ergonomiki dizaýn: Düzülip bilinýän lomber goldaw we kelläňiz oňurgaňyza S şekilli egrini saklap, bedeniňizi saklaýar.Şeýle hem, oturanyňyzda açyp we ýapyp boljak gulplama funksiýasy bar, bu aňyňyza we bedeniňize iň soňky dynç almaga kömek edýär.

2. Düzülip bilinýän arkada 155 dereje oturmak, oturgyçda oturanyňyzda dynç alyp bilersiňiz.Arka tarapy ýekeje leňňer bilen sazlamak aňsat, işde we oýunda pozisiýalary we fizikalary üýtgetmek üçin amatly goldaw berýär, ofisde dynç almak ýa-da uklamak üçin ajaýyp.

DCK_3258

3. 1D erkin sazlanyp bilinýän PU pad goltuklary - Bu oýun oturgyjy üçin goltuklar ýokary we aşak ugur üçin erkin sazlanyp bilner.

4. Qualityokary hilli oturmak: Iň soňky oýun tejribesini goldamak üçin ergonomiki 3D görnüşi ýuwaşlyk bilen bedene gurşalýar.Lomber goldaw, aşaky arkaňyzy goldamak we uzak wagtlap oturmagyň netijesinde ýüze çykýan ýadawlygy azaltmak üçin girýär.Oturgyç we ýassyk ýumşak PU derisinden ýasalandyr, şonuň üçin uzak wagtlap ýadawlyksyz oturyp bilersiňiz.

1

5. Oýun oturgyjy ýa-da kompýuter oturgyjy bolsun, uzak wagtlap oturyp bilersiňiz, ýadamaz.Mundan başga-da, beýikligi sazlamak, gulplamak funksiýasy, oturmak, sazlap boljak ýassyk, beýik arka we ýokary gaýtalanýan uret ulanylýar.

6. Oýunçylar üçin: futakyn geljekdäki dizaýn, oýna ünsi jemläp, realistik goşup biljek giňişlik döredip, kokpitden ylham alýar.Mundan başga-da, rombus panjara dizaýny PU deri we ýokary derejeli alýumin bazasy oňa ajaýyp görnüş berýär.Ajaýyp dizaýny ajaýyp funksiýa bilen birleşdirip, islendik oýun stilini ýerleşdirip biler.

DCK_3260

Üstünliklerimiz

1. Foshan, Jiujiang şäherinde ýerleşýän HERO OFF FURNITURE, 10 ýyldan gowrak wagt bäri ofis oturgyçlaryny we oýun oturgyçlaryny öndüriji we eksport ediji.
2. Zawodyň meýdany: 10000 inedördül metr;150 işçi;20ylda 720 x 40HQ.
3. Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Käbir plastmassa esbaplary üçin galyplary açýarys we çykdajylary mümkin boldugyça azaldýarys.
4. Adaty önümlerimiz üçin pes MOQ.
5. Müşderiler tarapyndan talap edilýän eltiş wagtyna laýyklykda önümçiligi berk düzýäris we harytlary wagtynda iberýäris.
6. Çig maly, ýarym önümi we taýýar önümi barlamak, her sargyt üçin gowy hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz bar.
7. Adaty önümimiz üçin kepillik: 3 ýyl.
8. Hyzmatymyz: has çalt jogap bermek, e-poçtalara bir sagadyň dowamynda jogap bermek.Saleshli satuwlar, iş gutarandan soň jübi telefony ýa-da noutbuk arkaly e-poçtalary barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler