Uzak wagtlap ýerine ýetirilýän sazlanylýan deri iň oňat öý ofis başlygy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: L-807

Ölçeg : Standart

Oturgyç gapagy materialy: PU deri

Marag görnüşi: T görnüşi Kesgitli gollar

Mehanizmiň görnüşi: Dag dartyş gözegçiligi bilen beýikligi sazlap boljak oturgyç mehanizmi

Gaz göterijisi: 85mm

Esasy: R350mm Chrome bazasy

Kasterler: 50mm Caster / PU

Köpük görnüşi: Dokary dykyzlykly köpük


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy pursatlary

1.ERGONOMIK GEREK
2.85CM DURMUŞ we 360 ​​DEGREES ROTASI --ASY - Bu ýerine ýetiriji sazlanyp bilinýän deri iň oňat öý ofis oturgyjy, uzak wagtlap 80 / 10CM ýokarlandyrylyp we peseldilip bilner, we beýikligiňize görä iň amatly beýiklige sazlap bilersiňiz.Ofis başlygymyz 360 dereje keseligine aýlanmagy hem goldaýar, şonuň üçin töweregiňizdäki adamlar bilen turman erkin aragatnaşyk gurup bilersiňiz.
3. TILT TENSION BOLAN BILEN MEXANIZM - Uzak wagtlap işläniňizden soň, iň oňat dynç almak we dynç almak üçin mehanizmiň tutawajyny egri oturgyçlara goýberip bilersiňiz.
4. DÖWRÜN / FABRIK WE DURMUŞ BAZASY - Bu beýik arka oturgyç ýokary ýumşak PU deri we zygyr matadan, gaty ýumşak we tekiz.Executiveerine ýetiriji başlyk owadan görünýär.Uly berk hrom polat bazasy durnuklylygy we ýük göterijilik ukybyny ýokarlandyrmak üçin durnukly gurluşa eýe.
5.5PCS FLEXIBLE CASTERS - Oturgyç, 360 dereje hemme taraplaýyn hereketi üpjün etmek üçin 5 sany çeýe çeýe enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Uly hereket we çeýeligi erkin hereket etmäge mümkinçilik berýär.Bu ýerine ýetiriji sazlanylýan deri iň oňat öý ofis oturgyjy, uzak wagtlap her dürli pol üçin amatly we poluň ýüzüni çyzmaz.

asfdsffsdf

Üstünliklerimiz

1. Foshan şäheriniň Jiujiang şäherinde ýerleşýän GERO OFF FURNITURE, ofis oturgyçlaryny we oýun oturgyçlaryny professional öndüriji we eksport ediji.
2. Zawodyň meýdany: 10000 inedördül metr;150 işçi;20ylda 720 x 40HQ.
3.Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Käbir plastmassa esbaplary üçin galyplary açýarys we çykdajylary mümkin boldugyça azaldýarys.
4. Adaty önümlerimiz üçin pes MOQ.
5. Müşderiler tarapyndan talap edilýän eltiş wagtyna laýyklykda önümçiligi berk düzýäris we harytlary wagtynda iberýäris.
6.Biziň çig maly, ýarym önümi we taýýar önümi barlamak, her sargyt üçin gowy hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz bar.
7. Adaty önümimiz üçin kepillik: 3 ýyl.
8.Biziň hyzmatymyz: has çalt jogap, bir sagadyň dowamynda e-poçta jogap beriň.Saleshli satuwlar, iş gutarandan soň jübi telefony ýa-da noutbuk arkaly e-poçtalary barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler