Häzirki zaman ýerine ýetiriji iň oňat ergonomiki Ikea mesh ofis başlygy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: Q-2224

ÖlçegiStandart

Çarçuwa:Neýlon

Oturgyç gapagy:Mata mata

Arm görnüşi:2D Düzülip bilinýän ýarag(ýokary we aşak, çep we saga)

Mehanizmiň görnüşi:Köp funksiýaly mehanizm

Gaz göteriji: D.100mm synp 3 gara gaz göteriji

Esasy: R350 hromesas

Kasterler:60MM dymdyPU Kaster


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy pursatlary

1. Ergonomiki ofis kafedrasy: Bu ergonomiki ofis oturgyçlary, adam oňurgasynyň egrisini we S şekilli arka arkasyny we kellesini we ýatgy oňurgasyny goldap bilýän ergonomiki kabul edýär.Düzülip bilinýän ergonomiki oturgyç size sagdyn işleýän oturgyç bilen üpjün eder we ýadawlygy ýeňilleşdirer .Siz uzak wagtlap oturanyňyzda arka agyrysyna duçar bolmaz.

1

2. Ergonomiki dizaýn bilen dem alýan arka tarapy: qualityokary hilli we derä arassa tordan ýasalan ýerine ýetiriji edara başlygy, arkaňyzy tersiz saklamak üçin has gowy howa çalmagy üçin döredildi.

8

3. Amatly ýokary dykyzlykly köpükli oturgyç: Ergonomiki oturgyç, bedeniňizi deň derejede goldap bilýän, böwregiň görnüşine laýyk gelýär.Highokary dykyzlykly täze köpük gaty rahat we uzak wagtlap oturanyňyzda aňsat deformasiýa edilmeýär.

6

4. Köp wezipeli ofis oturgyjy: Bu kompýuter oturgyjynyň dürli ergonomiki sazlaýyş funksiýalary bar: Arka tarapy 90 ° -dan 130 ° burç aralygynda sazlap bolýar;Başlyk, lomber goldaw we goltuk 3 tarapa sazlanyp bilner.Iň ýokary dynç almak we gündelik zerurlyklaryňyza laýyk gelmek üçin lomber, ýatgy oňurga we gollaryňyzy ajaýyp goldaýar.

7

5. Hil kepillendirilen we aňsat gurnama: BIFMA tarapyndan tassyklanan gaz göteriji, berk neýlondan we PU kastorlaryndan ýasalan, iň oňat öý ofis oturgyjy berk we ygtybarly, iň ýokary ýük göterijiligi 300lb çenli.

8
7
6
5

6. Giňişleýin ulanylýar: Stol oturgyçlarymyz, iş we okuwyňyzy has amatly etmek üçin ofisler, konferensiýa otaglary, öý we ş.m. ýaly köp ýagdaýlara laýyk gelýär.Ofis ergonomiki oturgyçlarynyň ýokary hilli we durnuklylygy sizi hökman geň galdyrar.Indiki derejä dynç almaga mümkinçilik berýän täze awtoulag oturgyjy ýaly duýulýar.Bu bahadan, “Döwrebap ýerine ýetiriji iň oňat ergonomiki Ikea mesh ofis başlygy” üçin sarp edilen her bir teňňe gymmat.

Üstünliklerimiz

1. Foshan, Jiujiang şäherinde ýerleşýän HERO OFF FURNITURE, 10 ýyldan gowrak wagt bäri ofis oturgyçlaryny we oýun oturgyçlaryny öndüriji we eksport ediji.
2. Zawodyň meýdany: 10000 inedördül metr;150 işçi;20ylda 720 x 40HQ.
3. Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Käbir plastmassa esbaplary üçin galyplary açýarys we çykdajylary mümkin boldugyça azaldýarys.
4. Adaty önümlerimiz üçin pes MOQ.
5. Müşderiler tarapyndan talap edilýän eltiş wagtyna laýyklykda önümçiligi berk düzýäris we harytlary wagtynda iberýäris.
6. Çig maly, ýarym önümi we taýýar önümi barlamak, her sargyt üçin gowy hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz bar.
7. Adaty önümimiz üçin kepillik: 3 ýyl.
8. Hyzmatymyz: has çalt jogap bermek, e-poçtalara bir sagadyň dowamynda jogap bermek.Saleshli satuwlar, iş gutarandan soň jübi telefony ýa-da noutbuk arkaly e-poçtalary barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler