Döwrebap ýetginjek ýaryş deri oýun oturgyjy arzan bahadan

Gysga düşündiriş:

Döwrebap ýetginjek ýaryş deri oýun oturgyjy arzan bahadan

Model belgisi: G203S

Ölçeg : Standart

Oturgyç gapagy materialy: PU deri

Marag görnüşi: Yza çekilip bilinýän goltuk

Mehanizmiň görnüşi: Adaty egilme

Gaz göterijisi: 80 / 100mm

Esasy: R350mm neýlon bazasy

Kasterler: 60mm ýaryş kasteri / PU

Köpük görnüşi: Dokary dykyzlykly köpük


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy pursatlary

1.Bu Döwrebap Junior Racing Deri Oýun oturgyjy, ergonomiki esasly dizaýn bilen işçilere, okuwçylara we oýunçylara iň oňat rahatlygy üpjün edýär.S görnüşindäki arka dizaýn, arkaňyzyň görnüşine gaty gowy galypdyr.

2. Premium ýalňyş deri abzallary bilen ýokary dykyzlykly köpük, oturmak tejribesini indiki derejä çykarýar.

3. Sessiz neýlon kastorlary durnukly we berk bolan giň ýyldyz bazasynda 360 dereje tekiz aýlanmagy hödürleýär.

4. Üýtgeýän sazlanyp bilinýän gollar, bu oturgyjyň içine çalt girmäge we çykmaga mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde örtülen başlyk we ýumşak ýassyklar has rahat oturmak üçin bedeniňizi bezär.

5. Reňkli kontrastly tikişli arka we oturgyç

6. Häzirki zaman Junior Racing Deri Oýun oturgyjy, goşmaça rahatlyk, oturgyç beýikligini sazlamak, egilmek dartyşlygy, ýöriteleşdirilen goldaw üçin ýapgyt gulpy üpjün edýän içerki başlykdyr.

dryhdg (1)

dryhdg (2)

Üstünliklerimiz

1. Foshan şäheriniň Jiujiang şäherinde ýerleşýän GERO OFF FURNITURE, ofis oturgyçlaryny we oýun oturgyçlaryny professional öndüriji we eksport ediji.

2. Zawodyň meýdany: 10000 inedördül metr;150 işçi;20ylda 720 x 40HQ.

3.Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Käbir plastmassa esbaplary üçin galyplary açýarys we çykdajylary mümkin boldugyça azaldýarys.

4. Adaty önümlerimiz üçin pes MOQ.

5. Müşderiler tarapyndan talap edilýän eltiş wagtyna laýyklykda önümçiligi berk düzýäris we harytlary wagtynda iberýäris.

6.Biziň çig maly, ýarym önümi we taýýar önümi barlamak, her sargyt üçin gowy hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz bar.

7. Adaty önümimiz üçin kepillik: 3 ýyl.

8.Biziň hyzmatymyz: has çalt jogap, bir sagadyň dowamynda e-poçta jogap beriň.Saleshli satuwlar, iş gutarandan soň jübi telefony ýa-da noutbuk arkaly e-poçtalary barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler