“Staples Executive Ergonomics Ikea” iň oňat öý ofisiniň satuwy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: Q-2212

Ölçeg : Standart

Çarçuwa: Neýlon

Oturgyç gapagy materialy: Meş

Köpük görnüşi: ýokary dykyzlykly köpük

Arm görnüşi: 1D neýlon sazlanyp bilinýän goltuk (ýokary we aşak)

Mehanizmiň görnüşi: Köp funksiýaly mehanizm

Gaz göterijisi: 100mm

Esasy: R340mm neýlon bazasy

Kasterler: 60mm Caster / PU


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy pursatlary

1.Ergonomiki dizaýn - Backokarky arka ofis ofis başlygy 4 goldaw nokadyny (kelle / arka / ýumruk / el) we lomber goldawy üpjün edýär.Dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin oturgyjyň beýikligi, kellesi we arkasy aňsatlyk bilen sazlanyp bilner.

2. Dem alýan we amatly mesh - Ergonomiki ofis oturgyjy, deriň we ýylylygyň ýygnanmagynyň öňüni almak üçin dem alýan tor dizaýnyny ulanýar.

fjyhg (1)

3. highokary hilli ýumşak oturgyç - aşgazana we deformasiýa garşy ýokary dykyzlykly köpükli ýassyk, amatly çeýeligi bilen, size amatly tejribe berýär, uzak wagtlap ofisde ulanmak üçin örän amatly we ýadawlykdan gaça durýar.

4.Multi-funksional mehanizm - Uzak wagtlap işläniňizden soň, gündelik durmuş we iş wagty üçin örän amatly dynç almak we dynç almak üçin mehanizmiň tutawajyny oturgyçlara goýberip bilersiňiz.

fjyhg (2)

5.1D erkin sazlanyp bilinýän goltuklar - Bu ofis oturgyjy üçin goltuklar ýokary we aşak ugur üçin erkin sazlanyp bilner.

6. Çydamly ümsüm uniwersal tigir - Tigirlerimiz, has uly diametri 60MM bolan çydamly PU materialdan ýasaldy.360 ° süýşmek syçanjyk ýaly asuda, hiç hili ses siziň gowy keýpiňizi bozmaz.PU sessiz tigirler tekiz aýlanýar, agaç poluň zyýany ýok.

fjyhg (3)

7.Gurnamak aňsat - Düzülip bilinýän ofis oturgyjy ähli enjamlar we zerur gurallar bilen enjamlaşdyrylandyr.Açyk görkezmelere serediň we 15 minutdan doly ýygnap bilersiňiz.

Üstünliklerimiz

1. Foshan şäheriniň Jiujiang şäherinde ýerleşýän HERO OFF FURNITURE 10 ýyldan gowrak wagt bäri ofis oturgyçlaryny we oýun oturgyçlaryny professional öndüriji we eksport ediji.

2. Zawodyň meýdany: 10000 inedördül metr;150 işçi;20ylda 720 x 40HQ.

3.Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Käbir plastmassa esbaplary üçin galyplary açýarys we çykdajylary mümkin boldugyça azaldýarys.

4. Adaty önümlerimiz üçin pes MOQ.

5. Müşderiler tarapyndan talap edilýän eltiş wagtyna laýyklykda önümçiligi berk düzýäris we harytlary wagtynda iberýäris.

6.Biziň çig maly, ýarym önümi we taýýar önümi barlamak, her sargyt üçin gowy hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz bar.

7. Adaty önümimiz üçin kepillik: 3 ýyl.

8.Biziň hyzmatymyz: has çalt jogap, bir sagadyň dowamynda e-poçta jogap beriň.Saleshli satuwlar, iş gutarandan soň jübi telefony ýa-da noutbuk arkaly e-poçtalary barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler